Atopisk dermatit


Atopisk dermatit (allergiskt eksem) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar både människor och hundar och som utlöses av allergiska reaktioner. Det finns en stark genetisk koppling, men sjukdomsutvecklingen påverkas också av riskfaktorer i miljön. I vår senaste studie av de fyra hundraserna; schäfer, west highland white terrier, labrador och golden retriever, har vi identifierat flera riskfaktorer varav några som överlappar med genetiska riskfaktorer för atopisk dermatit hos människa. Till exempel har filaggrinkomplexet, som anses vara den starkaste riskfaktorn för atopiska eksem hos människor, nu också kopplats till sjukdomen hos hundrasen Labrador retriever. Vi har också identifierat regioner i arvsmassan som påverkats av selektion av andra egenskaper men som också inneburit en anhopning av riskfaktorer för atopisk dermatit.

Pågående forskning består av att vi fortsätter att undersöka de genetiska riskfaktorerna i dessa raser och försöker ta reda på mer om hur generna påverkar utvecklingen av atopisk dermatit. Vi letar kontinuerligt efter fler prover, så om du har en hund från någon av dessa raser som har drabbats av atopisk dermatit och vill bidra till vår forskning, fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort.

Stort tack för att du bidrar till vår forskning för hundens bästa!

Vetenskapliga publikationer:

Tengvall K, Sundström E, Wang C, Bergvall K, Wallerman O, Pederson E, Karlsson Å, Harvey ND, Blott SC, Olby N, Olivry T, Brander G, Meadows JRS, Roosje P, Leeb T, Hedhammar Å, Andersson G, Lindblad-Toh K. Bayesian model and selection signature analyses reveal risk factors for canine atopic dermatitis. Commun Biol. 2022 Dec 8;5(1):1348. doi: 10.1038/s42003-022-04279-8. PMID: 36482174.

Tengvall K, Bergvall K, Olsson M, Ardesjö-Lundgren B, Farias FHG, Kierczak M, Hedhammar Å, Lindblad-Toh K, Andersson G. 2020. Transcriptomes from German shepherd dogs reveal differences in immune activity between atopic dermatitis affected and control skin. Immunogenetics. Jul;72(5):315-323. doi: 10.1007/s00251-020-01169-3.

Ardesjö-Lundgren B, Tengvall K, Bergvall K, Farias FHG, Wang L, Hedhammar Å, Lindblad-Toh K, Andersson G. Comparison of cellular location and expression of Plakophilin-2 in epidermal cells from nonlesional atopic skin and healthy skin in German shepherd dogs. Vet Dermatol. 2017 Aug;28(4):377-e88. doi: 10.1111/vde.12441. Epub 2017 Apr 6. PMID: 28386956

Tengvall K, Kozyrev S, Kierczak M, Bergvall K, Farias FH, Ardesjö-Lundgren B, Olsson M, Murén E, Hagman R, Leeb T, Pielberg G, Hedhammar Å, Andersson G, Lindblad-Toh K. Multiple regulatory variants located in cell type-specific enhancers within the PKP2 locus form major risk and protective haplotypes for canine atopic dermatitis in German shepherd dogs. BMC Genet. 2016 Jun 29;17(1):97. doi: 10.1186/s12863-016-0404-3. PMID: 27357287

Tengvall K, Kierczak M, Bergvall K, Olsson M, Frankowiack M, Farias FH, Pielberg G, Carlborg Ö, Leeb T, Andersson G, Hammarström L, Hedhammar Å, Lindblad-Toh K. Genome-wide analysis in German shepherd dogs reveals association of a locus on CFA 27 with atopic dermatitis. PLoS Genet. 2013 May;9(5):e1003475. doi: 10.1371/journal.pgen.1003475. Epub 2013 May 9. Erratum in: PLoS Genet. 2013 May;9(5). doi:10.1371/annotation/fd6f4425-3d84-4017-a012-a5df6ddee13a. PLoS Genet. 2015 Dec;11(12):e1005740. PMID: 23671420