Atopisk dermatit


Atopisk dermatit (AD) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar både människor och hundar och som utlöses av allergiska reaktioner. Det finns en stark genetisk koppling, men sjukdomsutvecklingen påverkas också av riskfaktorer i miljön. I en studie med schäfrar har vi har identifierat en region på kromosom 27 som är kopplad till ökad risk för att utveckla atopisk dermatit. Denna region innehåller genen PKP2 (plakophilin 2) som kodar för ett desmosomalt protein. Desmosomer är viktiga för att upprätthålla en stark hudbarriär.

I den pågående forskningstudien där vi fortsätter att undersöka de genetiska riskfaktorerna för atopisk dermatit ingår rasrena West Highland white terrier, boxer, Labrador retriever, golden retriever och schäfer. Vi letar kontinuerligt efter fler prover, så om du har en hund från någon av dessa raser som har drabbats av atopisk dermatit och vill bidra till vår forskning, fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort.

Stort tack för att du bidrar till vår forskning för hundens bästa!

Vetenskapliga publikationer:

Tengvall K, Bergvall K, Olsson M, Ardesjö-Lundgren B, Farias FHG, Kierczak M, Hedhammar Å, Lindblad-Toh K, Andersson G. 2020. Transcriptomes from German shepherd dogs reveal differences in immune activity between atopic dermatitis affected and control skin. Immunogenetics. Jul;72(5):315-323. doi: 10.1007/s00251-020-01169-3.

Ardesjö-Lundgren B, Tengvall K, Bergvall K, Farias FHG, Wang L, Hedhammar Å, Lindblad-Toh K, Andersson G. Comparison of cellular location and expression of Plakophilin-2 in epidermal cells from nonlesional atopic skin and healthy skin in German shepherd dogs. Vet Dermatol. 2017 Aug;28(4):377-e88. doi: 10.1111/vde.12441. Epub 2017 Apr 6. PMID: 28386956

Tengvall K, Kozyrev S, Kierczak M, Bergvall K, Farias FH, Ardesjö-Lundgren B, Olsson M, Murén E, Hagman R, Leeb T, Pielberg G, Hedhammar Å, Andersson G, Lindblad-Toh K. Multiple regulatory variants located in cell type-specific enhancers within the PKP2 locus form major risk and protective haplotypes for canine atopic dermatitis in German shepherd dogs. BMC Genet. 2016 Jun 29;17(1):97. doi: 10.1186/s12863-016-0404-3. PMID: 27357287

Tengvall K, Kierczak M, Bergvall K, Olsson M, Frankowiack M, Farias FH, Pielberg G, Carlborg Ö, Leeb T, Andersson G, Hammarström L, Hedhammar Å, Lindblad-Toh K. Genome-wide analysis in German shepherd dogs reveals association of a locus on CFA 27 with atopic dermatitis. PLoS Genet. 2013 May;9(5):e1003475. doi: 10.1371/journal.pgen.1003475. Epub 2013 May 9. Erratum in: PLoS Genet. 2013 May;9(5). doi:10.1371/annotation/fd6f4425-3d84-4017-a012-a5df6ddee13a. PLoS Genet. 2015 Dec;11(12):e1005740. PMID: 23671420