För hundägare

Vid Uppsala universitet pågår forskning kring olika sjukdomar och egenskaper hos hund. Syftet med denna forskning är att identifiera bakomliggande gener som påverkar dessa sjukdomars och egenskapers uppkomst och utveckling. Genom att lämna ett salivprov från din hund bidrar du till vår forskning om detta och godkänner att detta prov får användas i forskningssyfte av Uppsala universitet och dess samarbetspartners. Forskarna kommer även vid behov att kontakta dig för ytterligare information angående din hund. Salivprover och tillhörande information kommer att lagras på Uppsala universitet.

All behandling av personuppgifter vid Uppsala universitet ska utföras som en del av universitetets uppdrag och behandlingen ska ha en rättslig grund. I universitetets forskningsverksamhet grundar universitetet sin behandling av personuppgifter på att forskning ett allmänt intresse grundad på lag. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet (den specifika forskningen) får behandlas. All behandling ska ske i enlighet med tillämplig lag inklusive Förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter.

De personuppgifter som vi kommer behandla om du deltar i en forskningsstudie är ditt namn och dina kontaktuppgifter inklusive postadress med ändamålet att vid behov kunna kontakta dig igen inom ramen för forskningsprojektet. 

Om du deltar i forskningsprojektet har du ett antal rättigheter inklusive rätten att invända mot universitetets behandling av dina personuppgifter (se https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/). Ytterligare information om hur Uppsala universitet hanterar personuppgifter och dina rättigheter utifrån Dataskyddsförordningen, finns på https://www.uu.se/om-uu/dataskyddspolicy/. Har du frågor eller klagomål om persondatafrågor kan du vända dig till Uppsala universitets dataskyddsombud, via dataskyddsombud@uu.se eller kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/)

Insamling pågår:

Vi letar kontinuerligt efter fler prover till våra studier och tar med stor tacksamhet emot prover från hundar som har drabbats av de sjukdomar vi forskar kring. Vi är också alltid i stort behov av prover från äldre och friska hundar (8 år eller äldre).

Om du tidigare har lämnat in ett prov från din hund till Hundbiobanken på SLU, fyll gärna i detta formulär för att uppdatera din hunds hälsostatus då det är viktigt att vi har aktuella uppgifter om alla prover.


Skelettcancer

Alla raser, men vi letar extra efter:

Irländsk varghund

Labrador retreiver

Golden retriever

Leonberger

Greyhound

Rottweiler

Boxer

Lymfom

Alla raser

Juvertumörer

(även kastrerade tikar över 10 år utan juvertumörer)

Engelsk cocker spaniel

Doberman

Schäfer

Boxer

Atopisk dermatit

West Highland white terrier

Labrador retriever

Golden retriever

Schäfer

Boxer

Beteende

Alla raser och blandraser


Om du har en hund, frisk eller sjuk, som du vill ska bidra till vår forskning, fyll i nedanstående kontaktformulär så hör vi av oss till dig inom kort.

Stort tack för att du bidrar till vår forskning för hundens bästa!