Juvertumörer

För närvarande undersöker vi de genetiska riskfaktorerna för att utveckla juvertumörer i cocker spaniels. Ungefär 200 hundar från denna ras har undersökts i studien, men fler behövs för att få resultat som är trovärdiga. Det pågår fortfarande en insamling av blodprover från hundar som har drabbats av brösttumörer någon gång under sitt liv, och vi behöver även prover från okastrerade tikar över 10 år gamla som inte i något skede av livet har haft sjukdomen. Om du har en hund med en brösttumör som du planerar att operera bort, finns det också en aktiv insamling av tumörvävnad. I dessa fall måste brösttumören vara av en viss storlek, så att små bitar av tumörvävnad kan tas utan att kompromissa med den histopatologiska diagnosen och bedömningen av tumörmarginalen.

Om du är ägare till en cocker spaniel som passar in i någon av dessa ovan nämnda kategorier och som du vill ska bidra till forskningen om juvertumörer, fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss till dig inom kort.

Vi hoppas att vår forskning kring juvertumörer hos hundar kommer att bidra till bättre diagnostik och behandlingar av sjukdomen i framtiden. Dessutom kan avelsstrategier minska risken för sjukdomen i kommande populationer. Forskningen som görs med prover från hundar kan också på längre sikt ge information som kan vara till nytta för att förstå sjukdomen i ett helhetsperspektiv, inte bara hos hundar utan också hos människor.

Vetenskapliga publikationer:

Melin, M., Rivera, P., Arendt, M., Elvers, I., Murén, E., Gustafson, U., Starkey, M., Borge, K.S., Lingaas, F., Häggström, J., Saellström, S., Rönnberg, H., Lindblad-Toh, K., 2016. Genome-Wide Analysis Identifies Germ-Line Risk Factors Associated with Canine Mammary Tumours. PLoS Genet 12, e1006029–20. doi:10.1371/journal.pgen.1006029

Borge, K.S., Melin, M., Rivera, P., Thoresen, S.I., Webster, M.T., Euler, von, H., Lindblad-Toh, K., Lingaas, F., 2013. The ESR1 gene is associated with risk for canine mammary tumours. BMC Vet. Res. 9, 69–9. doi:10.1186/1746-6148-9-69

Rivera, P., Melin, M., Biagi, T., Fall, T., Haggstrom, J., Lindblad-Toh, K., Euler, von, H., 2009. Mammary Tumor Development in Dogs Is Associated with BRCA1 and BRCA2. Cancer Res 69, 8770–8774. doi:10.1158/0008-5472.CAN-09-1725