Lymfom

Lymfom är en cancertyp som drabbar både människor och hundar och har sitt ursprung i de vita blodkropparna, lymfocyterna, som är mycket viktiga för immunförsvaret. Lymfocyter finns t.ex. i lymfknutor, och ett sätt att upptäcka sjukdomen är att lymfkörtlarna är kraftigt förstorade. Det förekommer flera olika typer av lymfom, bl.a. B- och T-cellslymfom. Vi har tidigare hittat riskfaktorer för uppkomst av B-cellslymfom i golden retrievers. Vi har också studerat både T- och B-cellslymfom för att se vilka mutationer som uppstår enbart i själva tumören. För B-cells lymfom ser vi oftast liknande mutationer i golden retrievers och cocker spaniels, medan boxer och golden retrievers med T-cellslymfom har olika gener som är muterade.  För att bygga vidare på denna kunskap vill vi nu studera så många hundar som möjligt från olika raser och titta både på mutationer som generellt bidrar till att lymfom uppkommer och mutationer som enbart inträffar i tumörerna.

Vetenskapliga publikationer:

Seelig, D.M., Ito, D., Forster, C.L., Yoon, U.A., Breen, M., Burns, L.J., Bachanova, V., Lindblad-Toh, K., O’Brien, T.D., Schmechel, S.C., Rizzardi, A.E., Modiano, J.F., Linden, M.A., 2017. Constitutive activation of alternative nuclear factor kappa B pathway in canine diffuse large B-cell lymphoma contributes to tumor cell survival and is a target of new adjuvant therapies. Leuk Lymphoma 58, 1702–1710. doi:10.1080/10428194.2016.1260122

Tonomura, N., Elvers, I., Thomas, R., Megquier, K., Turner-Maier, J., Howald, C., Sarver, A.L., Swofford, R., Frantz, A.M., Ito, D., Mauceli, E., Arendt, M., Noh, H.J., Koltookian, M., Biagi, T., Fryc, S., Williams, C., Avery, A.C., Kim, J.-H., Barber, L., Burgess, K., Lander, E.S., Karlsson, E.K., Azuma, C., Modiano, J.F., Breen, M., Lindblad-Toh, K., 2015. Genome-wide Association Study Identifies Shared Risk Loci Common to Two Malignancies in Golden Retrievers. PLoS Genet 11, e1004922–24. doi:10.1371/journal.pgen.1004922