Studie om hundars beteenden

PÅGÅENDE STUDIE (uppdaterad: 2024-04-12) 

Syftet med forskningsstudien om hundars beteenden är att undersöka hundars sociala samspel och kommunikation med människor och andra hundar, samt hur de beter sig i särskilda situationer. Med dessa data, kan vi beskriva specifika beteenden hos hund med målsättningen att sedan jämföra med liknande beteenden hos människor. Denna typ av jämförelse mellan arter lär oss mer om vad som är lika över artgränsen och ökar förståelsen av olika beteenden.

Mäta beteenden hos hund med enkät

Sommaren 2023 började be hundägare svara på en enkät med frågor om hur deras hundar beter sig i olika situationer och om de uppvisar särskilda beteenden. Vi har nu över 2200 hundar med i enkätstudien. Det är fantastiskt! Ett stort TACK till alla hundägare som har deltagit. Om du vill delta med din hund är det inte för sent! Du hittar enkäten, som tar upp till 20 minuter att fylla i, här.

Genetiska analyser

I det nu insamlade materialet ser vi att frågorna utgör nya informativa beteendekategorier vilket öppnar för möjligheten att utföra genetiska studier av hundbeteenden. Vi går därmed in i Fas 2 av detta projekt: sökandet efter vilka gener som är inblandade i olika beteenden. Till det behöver vi DNA från hundarna som vi har beteendedata från. Genom att gruppera hundarna baserat på deras enkätsvar om olika beteenden kan vi då undersöka vilka genetiska skillnader det finns mellan grupperna. Målet är att vi ska kunna ta reda på vilka gener som styr olika beteenden, t.ex. att en viss genvariant gör hundar mer sociala mot människor. Hundarna är avidentifierade i studierna vilket gör att inga individuella genetiska resultat kommer kopplas till hundarnas identitet.

Insamling av salivprover

Vi frågar nu ägare som har svarat på enkäten gällande deras hunds beteende om de kan tänka sig att bidra med salivprov från sin hund. Svara genom att fylla i några få frågor via detta formulär (observera att du behöver ha fyllt i enkäten för samma hund).

Salivproverna kommer att användas till framställning av DNA. Hundägare som vill delta får ett provtagningskit hemskickat med instruktioner för hur de själva kan ta salivprovet. Detta postas sedan tillbaka till oss. Vi börjar med ca 100 hundar för att testa proceduren för provtagning, DNA-framställning och genotypning. Efter denna pilot planerar vi att återkomma till alla övriga deltagande hundägare som svarat att de är villiga att bidra med salivprov från sin hund.

Länk till instruktionsfilm på engelska som visar hur provtagningen går till:

https://www.youtube.com/watch?v=Rj0-vSfE7Vk&t=3s

Om du har frågor om projektet kontakta: katarina.tengvall@imbim.uu.se

Översikt av beteendeprojektet